Videomarketing Rug Nek Centrum

In opdracht van het Rug Nek Centrum Assen hebben we een complete mediacampagne georganiseerd waarmee het centrum van begin af aan goed op de kaart wordt gezet.

Ten eerste hebben wij hier de website www.rugnekcentrumassen.nl voor opgezet. Vervolgens hebben we een aantal korte informatieve films geproduceerd waarin de gang van zaken en de diverse behandelwijzen van het rug- en nekcentrum worden uitgelegd waaronder deze algemene informatiefilm.

Ook is er een informatieve film over de behandelwijzen en de diverse specialistische behandelingen die het Rug en Nek centrum Assen aanbiedt gemaakt.

Social media
Een aantal korte filmpjes over de afzonderlijke behandelingen worden ingezet om via de verschillende social media de doelgroep te bereiken en de naamsbekendheid van het centrum te vergroten. Meer informatie vindt u op www.rugnekcentrumassen.nl.

Enkele zoekwoorden:
Een bedrijfsfilm laten maken, videomarketing, behandelingen

   webdesign-rug-nek-centrum-assen