‘Speel je Wijs’ commercial

Speel je wijs is een digitaal platform voor het vergroten van de woordenschat bij jonge kinderen.

Met Speel je Wijs woordenschat haak je aan bij de leefwereld van het jonge kinderleven. Sjwonline is een platform voor leerkrachten van groep 1 tot en met 4 om te werken aan het vergroten van de woordenschat van jonge kinderen. Meer informatie oven Speel je Wijs vind je op www.sjwonline.nl